Brutal salon, Bosman Alkmaar

reception salon bosman brutalism jeroen de nijs bni entree

reception salon bosman brutalism jeroen de nijs bni lounge
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni pantry
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni front
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni cutting outdoor front decoblock
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni cutting outdoor garden
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni washing skylight
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni counter
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni stairway
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni colour kitchen
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni colour exclusive seat
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni staff area
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni detail table
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni colour area
salon bosman brutalism jeroen de nijs bni detail

Brutal Salon Bosman, Alkmaar

Awardwinning hairartists Salon Bosman staat in de wijde omtrek van Noord Holland bekend om haar expertise op het gebied van haar en make-up. Door het naastgelegen pand aan te kopen ontstond de mogelijkheid om uit te bereiden en de gehele zaak te voorzien van een nieuw interieur.

De vraag aan ons was om een samenhangend geheel te creëren in een eigentijdse beleving. Vanzelfsprekend was dit ook het moment om de routing en ergonomisch omstandigheden te optimaliseren.

Dit hebben wij uitgewerkt in het concept BRUTAL APPEARANCE.

De haarcreaties van salon Bosman tonen overeenkomsten met het Brutalisme dat zijn hoogtij vierde in de jaren ’50 tot en met ’70. Het kenmerkt zich in het toepassen van een rauw materiaal in een sculpturale vormgeving.  In het ontwerp wordt het ongepolijste en primitieve karakter van de betegelde vloer en wanden versterkt door de  luxueuze sfeer van Palm Springs/ Californië in de jaren ’70, wat de inspiratiebron is voor het vaste meubilair en de overige styling.

Salon Bosman is verdeeld in een aantal zones voor het knippen, wassen en kleuren en de algemene functies.  Bij binnenkomst staat een opvallende, betegelde toonbank met daaromheen hoge kasten waaruit de kappersproducten worden verkocht. In dit drukke gebied bevind zich ook de koffiecorner, wachtruimte en waardoor alle traffic in de overige ruimtes wordt geminimaliseerd.

De roomdivider met planten midden in de grote ruimte  zorgt voor een intieme sfeer. Door het toepassen van diverse materialen en kleuren hebben alle functies een eigen sfeer gekregen. Het bindende element wordt gevormd door de  keramische tegels en decoratieve breezeblocks, die ook in de gevels en tuin zijn toegepast. Binnen ademt de salon vooral rust uit waarin comfortabele stoelen en luxe details bijdragen aan deze cosmetische verwennerij. Als bezoeker beleef je voor een moment de hoofdrol in  de wereld van mode, styling en architectuur.

Photos by Peter Baas

 

Brutal Salon Bosman, Alkmaar

Award-winning hairartists Salon Bosman is known throughout North Holland for its expertise in the field of hair and make-up. By purchasing the adjacent building, the opportunity arose to expand and provide the entire business with a new interior.

The question for us was to create a coherent whole in a contemporary experience. Naturally, this was also the time to optimize the routing and ergonomic conditions.

We have elaborated this in the BRUTAL APPEARANCE concept.

The hair creations of Bosman salon show similarities with Brutalism, which was at its heyday in the 1950s to 1970s. It is characterized in the application of a raw material in a sculptural design. In the design, the unpolished and primitive character of the tiled floor and walls is enhanced by the luxurious atmosphere of Palm Springs / California in the 1970s, which is the inspiration for the permanent furniture and other styling.

Salon Bosman is divided into a number of zones for cutting, washing and coloring and general functions. Upon entering, there is a striking, tiled counter surrounded by tall cabinets from which the hairdressing products are sold. In this busy area you will also find the coffee corner, waiting area and so all traffic in the other areas is minimized.

The room divider with plants in the middle of the large room creates an intimate atmosphere. By applying various materials and colors, all functions have been given their own atmosphere. The binding element is formed by the ceramic tiles and decorative breezeblocks, which are also used in the facades and garden. Inside, the salon exudes tranquility in which comfortable chairs and luxurious details contribute to this cosmetic indulgence. As a visitor you will experience the leading role in the world of fashion, styling and architecture for a moment.

Photos by Peter Baas

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!