Cross

Project details

Cross, couch, Jeroen de Nijs

Cross

‘Het nieuwe werken’ vraagt om creatieve oplossingen hoe we anders met onze ruimte omgaan in de toekomst. De standaard kantooropstelling transformeert langzaam in een clubhuis, waar collega’s elkaar ontmoeten en samenwerken. Op deze kan veel efficiënter met ruimte worden omgegaan.

Deze serie objecten vormen samen een ‘familie’ die inspeelt op deze ontwikkeling. Het meubilair kan door zijn vele variaties eindeloos worden gecombineerd en ingezet.

Cross

“The new work” requires creative solutions how we interact differently with our space in the future. The standard office setup transforms slowly into a clubhouse where colleagues meet and work together. On this can be dealt with much more efficient space.
This series of objects form a “family” that responds to this development. The furniture can be combined endlessly through many variations and deployed. 

Cross, couch, Jeroen de Nijs
Cross, couch, Jeroen de Nijs
Cross, couch, Jeroen de Nijs
Cross, couch, Jeroen de Nijs
Cross, couch, Jeroen de Nijs
Cross, couch, Jeroen de Nijs
Cross, couch, Jeroen de Nijs

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!