PH Boutique Hotel 1666, Amsterdam

hotel_1666_thorbecke_jeroendenijs_bni_amsterdam_suite_1
hotel_1666_thorbecke_jeroendenijs_bni_amsterdam_suite_3
hotel_1666_thorbecke_jeroendenijs_bni_amsterdam_suite_2
hotel_1666_thorbecke_jeroendenijs_bni_amsterdam_suite_boutique
hotel_1666_thorbecke_jeroendenijs_bni_amsterdam_suite_boutique_hallway
hotel_1666_thorbecke_jeroendenijs_bni_amsterdam_suite_alape
hotel_1666_thorbecke_jeroendenijs_bni_amsterdam_suite_boutique_island
hotel_1666_thorbecke_jeroendenijs_bni_amsterdam_suite_detail
hotel_1666_thorbecke_jeroendenijs_bni_amsterdam_suite_boutique_construction

Hotel PH 1666, thorbeckeplein Amsterdam 

Anno 2020 is van de weelde uit de gouden eeuw niets meer over. De vervallen panden uit 1616 zijn gerestaureerd en klaar voor een nieuwe toekomst.

De rijkdom van toen zal worden teruggebracht in het interieur zodat de geest van het rijke handelsverleden zal blijven ademen door deze panden aan de gouden bocht. De luxe en weelde van de Barok contrasteert met de esthetiek van deze moderne tijd. Deze is nuchter, experimenteel, innovatief en sexy.

Het resultaat is een eclectische combinatie van modern en klassiek met theatrale verlichting, volgens de techniek van de clair obscur.
Rauw metselwerk naast perfect gestoffeerde wanden. Oude Hollandse meesters maken plaats voor hedendaagse fotografie.

Hier komt het verleden weer tot leven in het heden, of mooier gezegd, het heden kan niet zonder het verleden,

`de gouden bocht anno nu’

Hotel PH 1666, thorbeckeplein Amsterdam 

In 2020 there is nothing left of the luxury of the golden age. De abandoned buildings from 1616 have been restored and are ready for a new future.

We brought back the luxury into the new interior so the spirit of the rich trading past will continue in these buildings at the ‘Golden Bend’. The luxury of the Baroque in contrast with this modern area. The modern times are down to earth, experimental, innovative and sexy.

The result is an eclectic combination of modern and classic elements with theatrical lighting, using the technique of chiaroscuro.
Raw brick walls next to perfectly upholstered luxury walls. Old Dutch masters left the building and new modern photography takes place.

The past comes back to life, ‘now’can’t without the past.
"the golden bend nowadays"

Photos by kimstellingwerffotografie

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!