About

jeroen-de-nijs-bni-portret

Na een opleiding aan de Koninklijke kunstacademie in Den Haag is Jeroen de Nijs in 2000 als zelfstandige begonnen met het ontwerpen van meubilair. Vrij werk, maar ook particuliere opdrachten. In de loop der tijd groeide dit uit tot complete interieurs van woningen en winkels. De laatste jaren bestaan zijn opdrachten voornamelijk uit het ontwerpen van gebouwen en complete interieurs maar ook kleinere opdrachten zoals enkel een badkamer, keuken of meubel. 

Dat dit zich zo op deze manier heeft ontwikkeld komt, zoals hij in eigen woorden zegt, doordat; ‘als interieurarchitect heb ik veel gevoel voor ruimte en sferen. Mijn visie is dat een gebouw altijd vanuit de beleving van een interieur moet ontstaan. De functies van de diverse ruimtes en de inval van zonlicht bepalen uiteindelijk hoe een gebouw eruit zal zien van de buitenkant.’ Jeroen de Nijs komt uit een bouwfamilie waarin generaties lang het bouwbedrijf werd overgedragen van vader op zoon. De verwachting was dan ook dat Jeroen de Nijs dit familiebedrijf zou voortzetten, maar na een aantal jaar bleek dat zijn creativiteit hem meer voldoening gaf. Echter, zijn ervaring met de bouwkundige wereld blijkt nu van groot belang in zijn loopbaan als ontwerper van gebouwen en interieurs.

Jeroen de Nijs begint iedere nieuwe opdracht zonder vooringenomen stijl. Niet omdat hij wars is van zichzelf herhalen, maar omdat geen locatie en opdrachtgever hetzelfde zijn. Deze verdient haar eigen specifieke oplossing. Hierdoor blijven zijn ontwerpen authentiek zijn en oorspronkelijkheid uitstralen. Deze werkwijze geeft ook aan dat Jeroen de Nijs zijn persoonlijke voorkeur ondergeschikt maakt om zodoende een ‘maatpak’ voor de opdrachtgever te kunnen realiseren.

Interieurarchitect Jeroen de Nijs wil het liefst samen met een opdrachtgever een project realiseren. Hij wil juist een partner zijn in het hele traject, elkaar inspireren en aanvullen waardoor een project tot een hoger plan zal komen. Inspiratie vindt Jeroen de Nijs in zijn opdrachtgevers en in de locatie zelf. Die beïnvloeden de ruimte en de sfeer, welke bepalend zijn voor de vorm, de materialen en de detaillering. Verrassende zichtlijnen en een ruimtelijk gevoel karakteriseren zijn werk.

Gevolg van deze visie is dat Jeroen de Nijs in geen hokje te plaatsen is. Wel kan men spreken van een herkenbaar handschrift in de diversiteit van ontwerpen welke Jeroen de Nijs de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Hieruit blijkt dat hij een voorkeur heeft voor pure materialen die ambachtelijk zijn verwerkt. Die rauwe ambachtelijkheid geeft een bepaalde herkenning aan zijn ontwerpen. In combinatie met de vormentaal die hij toepast, ontstaat er iets ‘stoers’ en tijdloos in zijn werk . Het uiteindelijke resultaat is door zijn werkwijze vrij van modieuze invloeden.

Maar of het nu om interieur, een meubel of om architectuur gaat, in essentie ontwerpt Jeroen de Nijs ruimte…met bezieling…

…have a nijs life!

After training at the Royal Art Academy in The Hague in 2000, Jeroen de Nijs began designing furniture independently. Jeroen took on made-to-measure projects and private assignments. Over time, the business grew into designing complete interiors of residents and  retail. Within the last few years there have been assignments for designing buildings and interiors but also small assignments like bathrooms, kitchens or furniture.


It has developed in this way, as he says in his own words, because;
“As an interior-architect I have a strong sense of space and atmosphere.
My vision is that the exterior of the building is always designed from the use and experience of the interior. The functions of the various rooms and the natural light ultimately determine how a building will look from the outside.” Jeroen de Nijs comes from a family construction business that was handed down from father to son for generations. The expectation was that Jeroen would take over the family business but after a few years working in construction he realized that his creativity was more satisfying. However, his experience in the construction world now appears to play an important role in his career as a designer of buildings and interiors.

Jeroen de Nijs starts every new project with no preconceived style because he is averse to repeating himself. Jeroen tries to reinvent himself each time, so that his designs are authentic and original in appearance. To design  a ‘made-to-measure suit’ for his clients, this method also ensures that Jeroen puts his personal design preferences aside. Whether it’s an interior, a piece of furniture, or a building, it reflects the client in the final result.

Designer Jeroen de Nijs prefers to work together with a client to realize a project. He wants to be a partner throughout the process to inspire and complement each other so that the project reaches a higher level. Jeroen finds inspiration in his clients and the environment surrounding them. That affects the space and atmosphere, which determine the shape, materials and detailing. Surprising sightlines and a feeling of space characterize Jeroen’s work.

As a result of this vision, Jeroen de Nijs’ designs are not recognized as one particular style but there is a kind of signature in the diversity of designs which Jeroen has done in recent years. This shows that he has a preference on how materials are processed and a craftsmanship that lends a certain rawness to his designs. In combination with the visual language it uses, there is something clear and timeless in his work. The final result of Jeroen’s work is free from fashionable influences.

But whether it’s interior, furniture or architecture, Jeroen de Nijs essentially designs spaces … with a soul …

…have a nijs life!

An interior is the natural projection of the soul.

Coco Chanel
koen venneman jeroen de nijs

Mijn naam is Koen Venneman. Na mijn studie Spatial Design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en mijn stage bij Jeroen de Nijs BNI werk ik sinds september 2015 full time als interieurarchitect. Samen met Jeroen werken we aan diverse projecten zowel interieur als exterieur. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de PR en social media.

My name is Koen Venneman and i am an Interior architect. After receiving my Bachelor of Arts in Utrecht and an internship by Jeroen de Nijs BNI i am a fulltime Interior architect. Together we work on several projects interior and exterior. I am also responsible for the PR and social media.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!